Nejnovější články

16. pražská muzejní noc

V sobotu 8. června zažila Pražská muzejní noc fenomenální úspěch , kdy přilákala téměř 150 tisíc lidí . Jen samotnou historickou budovu Národního muzea po osmileté rekonstrukci shlédlo jedenáct a půl tisíce ...

Číst více

LOKÁLNÍ A DRUŽSTEVNÍ ZPŮSOBY HOSPODAŘENÍ JAKO PROGRESIVNÍ VIZE

Družstevní Asociace ČR a Muzeum družstevnictví si vás dovoluje pozvat na konferenci LOKÁLNÍ A DRUŽSTEVNÍ ZPŮSOBY HOSPODAŘENÍ JAKO PROGRESIVNÍ VIZE, kterou pořádají Alternativa zdola, z.s., Rosa Luxemburg Stiftung, e.V., ...

Číst více

Antonín Švehla vyhlášen zemědělskou osobností posledních 100 let

Ve čtvrtek 23. 8. 2018 večer proběhlo vyhlášení soutěže zemědělské osobnosti posledních 100 let na galavečeru tradiční akce českých zemědělců Země živitelce na českobudějovicku na zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou. ...

Číst více

Členové DA ČR:

Svaz českých a moravských bytových družstev

Svaz českých a moravských bytových družstev

Svaz je zájmovým sdružením bytových družstev s působností v celé České republice. Jeho členskými organizacemi jsou bytová družstva, a to jak ta, která vznikla v poválečném období, tak i ta, která vyvíjela svoji činnost zejména při výstavbě bytů již před první světovou válkou.

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Svaz českých a moravských výrobních družstev

Svaz je zájmovým sdružením výrobních družstev s působností po celé České republice, která jsou orientována především na vysoce kvalifikovanou řemeslnou výrobu a služby. Výrobní družstva mají více jak stoletou tradici a nezastupitelné místo na obchodním trhu České republiky.

Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Svaz českých a moravských spotřebních družstev

Svaz českých a moravských spotřebních družstev je zájmovým sdružením spotřebních družstev a družstev provádějících související činnost v zájmu svého rozvoje a za účelem vzájemné spolupráce, která jsou činná po celém uzemí České republiky.

Zemědělský svaz České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Zemědělský svaz České republiky je nezávislým a stavovským zájmovým sdružením. Sdružuje především družstva a obchodní společnosti zabývající se zemědělstvím a navazujícími činnostmi. Předmětem jeho činnosti je obhajovat zájmy svých členů, pomáhat jim v rozvoji podnikatelských aktivit.

25. výročíDružstevní Asociace ČR

V roce, kdy tradice českého družstevnictví dospěla ke kulatému 170. výročí vzniku prvního družstva, si připomínáme výročí podstatně mladší, ale pro vývoj družstevnictví na území České republiky velmi důležité, a sice 25. výročí vzniku Družstevní Asociace ČR, zastřešující instituce českého a moravského družstevnictví.

Za první družstevní centrálu na našem území je považována Jednota českých hospodářských společenstev v království českém, založená již na sklonku 19. století, v roce 1896 v Praze. Po ní následovalo na přelomu 19. a 20. století pouze několik málo centrál jako například v r. 1908 Ústřední svaz českoslovanských konzumních,výrobních a hospodářských družstev v Praze. Potřeba vytvářet vlastní odvětvová ústředí se projevila až po roce 1918 a souvisela s mohutným nárůstem počtu družstev.

Budova DA ČR - historie

kalendárium osobností