Dnes 1. 2. 2018 nás poctili návštěvou muzea moji dva přátelé, Petr Špirit a František Kožíšek. Petr Špirit je bývalým starostou Sokola Pankrác a František Kožíšek je ze selské rodiny. Oba jsou blízcí přátelé paní doc. Lidmily Němcové, která bývalou členkou muzejní rady a je odbornicí na podnikatelskou etiku, družstevní podnikání a je předsedkyní Sdružení křesťanských seniorů.

Provedl jsem je našim muzeem, stálou expozicí, informoval o připravovaných akcích a trendech družstevnictví od roku 1847 dodnes. Velmi je zaujaly Mezinárodní družstevní principy a naše přihlášení se k oslavám výročí 100 let od založení Československa, které bylo zlatou érou družstevnictví.

Velmi přiznivě přijali naší zahájenou kampaň oslovování pražských základních, středních a vysokých škol a naše ambice vstupu do Pražské muzejní noci.