Povolání novináře bylo a může být i dnes, přitažlivé tím, že se denně novinář, pokud pouze na poslední chvíli neopisuje dodané tiskové zprávy, jak se stává častým nešvarem doby, setkává s dalšími a dalšími novými lidmi, že denně poznává nová témata, dozvídá se nové informace. Je to pak taková permanentní univerzita života.

Jsem rád, že mě pracovní povinnosti zavedly i do Muzea družstevnictví na pražském Těšnově. Nevelkého výstavní plochou, ale velkého významem družstev a družstevnictví v časovém oblouku od roku 1847 po dnešní dny. Některé věci totiž bereme za samozřejmé, jiné pro jiné zapomínáme. A procházka jednotlivými sekcemi stálé expozice, mnohé ozřejmí, mnohé připomene a v mnohém poučí. Zejména, když je vaším průvodcem osoba tak věci oddaná a zapálená jakou je zasvěcený Mgr. Pavel Černý, vedoucí této instituce, ale především dobrý duch Muzea družstevnictví.

Doporučuji všem uvážlivým lidem, bez ohledu na věk, dějinnou paměť a vlastní zkušenosti, věnovat tomuto muzeu někdy svůj čas a navštívit je. Mgr. Pavel Černý tam nebyl jen pro nás, je tam pro všechny, kteří projeví o toto téma zájem.

Richard Koníček

redaktor

www.www-kulturaok-eu.cz