21. února zemřel v Praze JUDr. Jan Slabý. Bylo mu 95 roků. Po maturitě na telčském gymnáziu v roce 1942 nastoupil jako pomocný skladník ve zdejším Hospodářském družstvu.
Doba dalšímu studiu nepřála, vysoké školy byly nacisty uzavřeny. Po válce vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
Celý profesní život pak zůstal věrný myšlence družstevnictví a svépomoci. V Ústřední radě družstev, která zastřešovala výrobní, spotřební a bytová družstva, se zabýval ekonomickou a právní problematikou. V šedesátých letech působil jako expert pro otázky družstevní výchovy v Tunisku a poté byl ředitelem projektu Mezinárodní organizace práce (ILO) při OSN v Kamerunu. Po roce 1990 byl řadu let předsedou Muzejní rady Muzea družstevnictví v Praze Těšnově. V roce 2007 se autorsky podílel na obsáhlé monografii 160 let družstevnictví v České republice (1867 - 2007).

Vedle své profese měl dr. Slabý jednu velkou lásku. Byla jí Vysočina, milovaná Dobrá Voda, Telč a telčské gymnázium. Seznámili jsme se v polovině devadesátých let minulého století. Od té doby patřil k nejvěrnějším a také nejpozornějším čtenářům Telčských listů. Archiv mého mobilu by doložil, že pokud mu to zdravotní stav dovoloval, po obdržení každého nového čísla se ozval bez ohledu na jím provolané minuty. Neskromně. Většinou pochválil, ale také si nechal vysvětlit některé zprávy a díky životním zkušenostem i okomentoval kroky města.
Rozhovor s ním patřil pro mě ke každému číslu, stejně jako uzávěrka a kompletace vydání.
Bude mi moc chybět...

Oldřich Zadražil

Zdroj: Telčské listy 4, duben 2018