V příjemném slunečním odpoledni navštívili dnešního dne 24. 4. 2018 naše Muzeum družstevnictví Senioři z MČ Praha 4.

Návštěva se všem seniorům líbila, někteří z nich byli jako děti pamětníci První republiky a nejvíce se jim líbila vzpomínka na zemědělská družstva, Antonína Švehlu a pojízdné prodejny.

V neposlední řadě je zaujala kulturní družstva a vyslovili společné přání, aby se dnešním družstvům dařilo a dále navazovala na úspěšné tradice již z doby 19. století.

Mgr. Pavel Černý