V Praze 1 na Těšnově se v novoklasicistní budově vystavěné podle plánů architekta Adolfa Foehra ve druhé polovině 20.let 20.století (původně objekt sloužil jako administrativní budova tehdejší největší družstevní velkoobchodní ústředny VDP) nachází expozice a knihovna jednoho z malých „resortních“ muzeí, a sice Muzeum družstevnictví.

Muzeum družstevnictví bylo založeno v roce 1980 se základním   posláním   získávat, odborně zpracovávat a zabezpečovat exponáty, dokumentující tradice a vývoj československého družstevního hnutí. V roce 1981 byla otevřena jeho první stálá expozice v areálu tehdejší družstevní školy v Jílovišti u Prahy.

V září roku 1990 bylo Muzeum družstevnictví přestěhováno v rámci reorganizace do Prahy do budovy Družstevní Asociace ČR. Již na jaře roku 1991 byla zpřístupněna jeho druhá stálá expozice, která sloužila svým návštěvníkům a badatelům v družstevní historii až do osudné srpnové povodně v roce 2002. Vzhledem k tomu, že muzeum, knihovna a sbírkový fond byly umístěny v suterénních prostorách budovy, došlo k jejich úplnému zaplavení vodou, k totálnímu zničení expozice a k rozsáhlým ztrátám ve fondu sbírky a knihovny. Přesto se podařilo část fondu zachránit a díky odborné a metodické pomoci pracovníků depozitáře Národní knihovny ČR v Praze Hostivaři a také Národního archivu v Praze tento zachráněný fond zregenerovat a „znovu uvést do života“.

Vzhledem   k tomu, že Muzeum   družstevnictví   a   jeho knihovna jsou dokumentačním zázemím, dokladujícím nejen historický vývoj družstevní teorie a praxe u nás, ale prezentující družstevnictví jako nedílnou součást politických, kulturních,hospodářských a sociálních dějin českých zemí od roku 1847 do současnosti, rozhodlo představenstvo Družstevní Asociace ČR o znovuotevření Muzea družstevnictví v nových prostorách v 1.patře své budovy v Praze 1, na Těšnově č.5  a poskytlo potřebné materiální i technické prostředky na vybudování nové trvalé expozice. Slavnostní   vernisáž   nové muzejní   expozice se konala v březnu 2003 a od této doby opět plně slouží veřejnosti.

Muzeum družstevnictví je otevřeno pro veřejnost celoročně od pondělí do pátku a rádi zde přivítáme všechny zájemce o historii i současnost českých družstev. Návštěvu je ale z technických důvodů lépe předem domluvit na níže uvedeném telefonním čísle, případně e-mailem:

Mgr. Pavel Černý
Muzeum družstevnictví
Těšnov  5,  Praha 1
Tel.č.: 224 805 241
e-mail: cerny@dacr.cz