V tomto roce, kdy společně slavíme výročí 170 let českého družstevnictví, vyšla nedávno další velmi zajímavá publikace. A sice o prvorepublikovém státníku Antonínu Švehlovi, který byl přítelem prezidenta TGM a také trojnásobným ministerským předsedou, o kterém se jeden čas uvažovalo jako o Masarykovu nástupci v úřadu prezidenta Československa.

Práce české historičky Evy Broklové je pokusem o rekonstrukci politické filozofie Antonína Švehly a její uplatnění v československém politickém systému. Švehla nepřihlédnul k závěrům dohod mezi zahraničním a domácím odbojem a zahájil budování parlamentní demokracie hned po vyhlášení Československé republiky roku 1918. Ve státě, jemuž chyběla jednotná struktura, kladl důraz na župní zákon. V domácím táboře získal důvěru pravice, levice a spolupracoval i s německými politiky. Z individualisticky založeného zemědělského stavu vytvořil organizovanou skupinu obyvatel, uskutečněním pozemkové reformy vznikla voličská vrstva, která se stala oporou demokracie. Pěstoval státní tradici, odmítal teze o krizi demokracie i krizi parlamentarismu. Švehlův podíl na vzestupu české národní společnosti vysoce hodnotil prezident Masaryk.