Dne 17. května 2018 se ve Smetanově síni Obecního domu v Praze uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků XVI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2017. Na této prestižní muzejní události roku byl poprvé přítomen i zástupce Muzea družstevnictví Mgr. Pavel Černý. Muzeum družstevnictví se také poprvé letos zúčastní Pražské muzejní noci.

Tento ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., a Český výbor ICOM, z. s. Soutěžní rok probíhal od 1. ledna 2017 do 28. února 2018 a soutěžilo v něm 62 muzeí a galerií z celé České republiky.

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis již šestnáct let připomíná vynikající výkony muzejních institucí, které působí v České republice. Úroveň projektů každý rok významně roste, kdy do letošního XVI. ročníku se přihlásilo rekordních 99 projektů. Nejsilnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2017 s celkem 43 přihlášenými projekty, následovaná 41 projekty soutěžícími v kategorii Muzejní publikace roku 2017, do kategorie Muzejní počin roku 2017 se pak přihlásilo 15 projektů.

Nejvyšším oceněním v každé soutěžní kategorii je Cena Gloria musaealis, která se skládá z trofeje, diplomu a finančního ocenění ve výši 70 000 Kč. Jeden z projektů může získat Cenu Českého výboru ICOM, která je udělovaná projektům významně přispívajícím k mezinárodní spolupráci, rozvoji edukační činnosti či zpřístupnění kulturního dědictví handicapovaným občanům. Cena Českého výboru ICOM je honorovaná finanční částkou 30 000 Kč.

Během slavnostního ceremoniálu byly vyhlášeny také výsledky III. ročníku návštěvnické soutěže, která probíhá na portálu do-muzea.cz, bylo odhaleno pořadí institucí na prvních třech místech a z návštěvníků, kteří se aktivně zapojili do hodnocení, byli vylosováni tři výherci, jež obdrží zajímavé ceny.

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2017 proběhlo ve čtvrtek 17. května 2018 od 14,00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze, u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května). Akce se konala pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha a primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové. Partnery slavnostního vyhlášení byly: Obecní dům, a. s., Senát Parlamentu ČR, Hlavní město Praha, Český rozhlas, agentura CzechTourism, Městská část Praha 1, AV Media, a. s., a Three Brothers Production. Mediálními partnery akce se staly: Český rozhlas Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY.

Podobně jako v předchozích letech se ceremoniál nesl v duchu divácky atraktivní koncepce, která zahrnuje ideu prezentovat pokaždé jiný typ muzejní instituce či události. Na scéně byla tentokrát prezentována významná jubilea roku 2018. Muzejní instituce nezůstávají při vzpomínce na tato výročí stát stranou, neboť mají ve svých sbírkách mnoho autentických dokladů. Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., pro rok 2018 proto zároveň vyhlásila na http://www.muzea20stoleti.cz v rámci cyklu Muzea a 20. století mediální kampaň na téma „Muzea a vznik ČSR aneb 100 let od ukončení I. světové války“. Během roku 2018 probíhá také kampaň „Společné století“, kterou připravila agentura CzechTourism. Na http://www.spolecnestoleti.cz jsou k nalezení nejen historické milníky České a Slovenské republiky, ale i oficiální akce, které budou připraveny v roce 2018 ve všech regionech České republiky.

U příležitosti vzpomínaného 100. výročí vzniku samostatného československého státu přichystala Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., i další kampaň na téma „100 osobností českého muzejnictví“, jejímž cílem je upozornit na významné zástupce oboru, kteří stáli u jeho počátků či přispěli k pozitivnímu rozvoji, a to jak na národní tak regionální úrovni.

Vítězové kategorií soutěže:

Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2017
Muzeum Novojičínska, p. o., za výstavu „Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na Kravařsku mezi středověkem a industrializací“, uspořádanou ve dnech 19. dubna 2017 – 10. září 2017
Výstava zaujala originálním mezioborovým pohledem na dějinné proměny vztahu mezi člověkem a lesem. Lesní říše na Kravařsku zde byla představena v široké škále antropologických významů. Prezentace témat vycházela z bohatého pramenného a sbírkového materiálu. Imaginativní prožitek podtrhlo i využití netradičních fotografických technik.
Kontakty:
Muzeum Novojičínska, p. o., Žerotínský zámek, ul. 28. října 12, 741 01 Nový Jičín
E-mail: sekretariat@muzeumnj.cz, URL: http://www.muzeumnj.cz
Garant: PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D., e-mail: zdenek.orlita@muzeumnj.cz, tel.: +420 556 705 393

Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2017
Památník národního písemnictví za publikaci „Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu“ autora Jakub Hauser (ed.)
Publikace vydaná v česko-rusko-anglické mutaci mapuje fenomén exilu z bývalého carského Ruska do meziválečného Československa v celé jeho šíři z hlediska národnostního i profesního složení exulantů. Díky vstřícnosti tehdejší vlády se nově vzniklý stát stal jednou z hlavních zemí mnohonárodnostního proudu exulantů, skutečným „Ruskem mimo Rusko".
Kontakty:
Památník národního písemnictví, Strahovské nádvoří 1, 118 38 Praha 1
E-mail: post@pamatnik-np.cz, URL: http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz
Garant: Jakub Hauser, e-mail: hauser@pamatnik-np.cz, tel.: +420 220 516 695

Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2017
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, za projekt „Rekonstrukce budovy a nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary“
U příležitosti 150. výročí založení muzea prošla jeho budova zásadní rekonstrukcí, která umožnila vytvořit dvě poschodí nových multimediálních a interaktivních expozic prezentujících bohatost sbírkového fondu s důrazem na slavné místní lázeňství. Moderní muzeum se tak stává otevřeným prostorem pro setkávání.
Kontakty:
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje, Pod Jelením skokem 393/30, 360 01 Karlovy Vary
E-mail: sekretariat@kvmuz.cz, URL: http://www.kvmuz.cz
Garant: Ing. Lenka Zubačová, e-mail: zubacova@kvmuz.cz, tel.: +420 736 754 833

Věříme, že Muzeum družstevnictví se v příštích ročnících bude aktivně této prestižní soutěže účastnit.

Více informací (zdroj) na http://www.gloriamusaealis.cz; http://www.muzeumroku.cz