Mezinárodní družstevní svaz MDS je největší mezinárodní nevládní organizací na světě, sdružující v současné době téměř 800 milionů členů družstev ze 75 zemí světa. Členy MDS je přes 200 národních družstevních organizací a deset mezinárodních organizací, jejichž činnost s družstevnictvím souvisí (např. Světová rada úvěrních družstev WCCU, Mezinárodní federace tružstevních a vzájemných ppojišťoven ICMIF atd.)

MDS byl založen v roce 1895 z iniciativy francouzských a britských družstev. Mezi delegáty ustavujícího sjezdu byli rovněž představitelé  c.k. Všeobecného svazu svépomocných, živnostenských a hospodářských družstev, zastupující  také česká družstva. České družstevnictví se tak spolu s družstevníky z Anglie, Austrálie, Belgie, Dánska, Francie, Holandska, Indie, Itálie, Maďarska, Rakouska a některých dalších zemí pokládá za zakladatele MDS. Od svého založení až do roku 1982, kdy přesídlil do Ženevy, měl MDS své sídlo v Londýně. Původně sdružoval jak fyzické osoby - významné družstevní představitele, tak i jednotlivá družstva a jejich sdružení. V roce 1910 bylo členství fyzických osob zrušeno a MDS od té doby sdružuje převážně celostátní a v menší míře regionální, družstevní organizace.

MDS organizuje mezinárodní konference a semináře, vytváří odvětvové i regionální organizace, pomáhá družstvům v rozvojových zemích a působí na vládní politiku a zákonodárství ve prospěch družstevního rozvoje. Podporuje rozvoj družstevnictví publikační, výzkumnou a dokumentační činností, zastupuje zájmy družstev jako půřidružený člen OSN i dalších mezinárodních organizací.
 
Vedle sjezdu je řídícím orgánem exekutiva MDS, jejímiž členy byla i řada představitelů československého a českého družstevnictví (Jindřich Zahradník, Michal Marík, Ota Karen, Ivan Přikryl) a další družstevní činitelé ČR byly a jsou členy i ostatních orgánů a organizací MDS  ( výbory výrobní, bytových, spotřebních družstev atd.)
 
MDS přijal definici družstva, podle níž je družstvo sdružením osob, které se dobrovolně spojily k uskutečnění svých hospodářských, sociálních a kulturních potřeb prostřednictvím společně vlastněného a demokraticky řízeného podniku, a v roce 1995 schvál tzv. mezinárodní družstevní principy , které vychází z principů družstva Rochdaleských pionýru :
 
dobrovolné a otevřené členství
demokratická kontrola
ekonomická spoluúčast
autonomie a nezávislost
výchova, školení a informace
spolupráce mezi družstvy
odpovědnost za společnost.

 

Převzato z https://sites.google.com/site/coopstorya/dejiny-druzstevni-asociace-ceske-republiky/mezinrodn/mezinarodni-druzstevni-svaz-1