Povoláním lékař, patří k postavám českého národně politického a kulturního života i hospodářského snažení první poloviny 19. století.

Záběr jeho životního díla byl velice široký a rozmanitý. Projevoval živý zájem o všechny problémy kulturního, politického, hospodářského a  sociálního dění,  jak je s sebou přinášel nástup tržního mechanismu, vznik buržoazní společnosti u nás a emancipační zápas českého národa. Pohotově reagoval na podněty a potřeby nové české společnosti a snažil se nacházet řešení jejích problémů. Do dějin českého družstevnictví se  F. C. Kampelík zapsal hlavně jako jeden z  předních průkopníků a  propagátorů svépomocných úvěrních družstev (po něm nazývány kampeličky) a v paměti národa je  zapsán jako  zakladatel drobného lidového peněžnictví. Za jeden z hlavních prostředků vedoucích ke zlepšení tíživé sociální situace na českém venkově považoval soustřeďování drobných úspor v úvěrních spolcích. Ve svých projektech vypracoval konkrétní  schéma funkce, organisace a činnosti vesnických úvěrních družstev.

Používal dodnes známé heslo "Co jednomu nemožno, to všem dohromady snadno".