Emil Lustig (28. 6. 1883 Plaňany u Kolína – 17. 1. 1962 Stockholm) byl hospodářský manažer a činitel družstevního hnutí.

Po absolvování obchodní školy pracoval jako úředník v che­mickém průmyslu. Od 1905 organizoval české sociálně demokratické družstevnictví; 1908 spoluzakladatel a poté dlouholetý předseda Ústředního svazu konzumních, výrobních a hos­podářských družstev, 1911–38 ústřední ředitel Velkonákupní společnosti konzumních druž­stev v Praze; člen výkonného výboru Mezinárodního svazu družstev v Londýně. Významně se podílel na rozvoji družstevního hnutí v meziválečném Československu.

1939 odešel před nacistickou perzekucí do Švédska, kde se stal zaměstnancem švédské družstevní centrály; 1940–45 spolupracoval s čs. exilovou vládou v Londýně. 1945 se vrátil do vlasti, ale komu­nisté mu znemožnili pokračovat v práci v čs. družstevním hnutí.

Po únorovém převratu 1948 emigroval opět do Švédska a 1949–59 pracoval v ústředí švédských družstev. Udržoval kon­takty s exilovou Čs. sociální demokracií; z jeho iniciativy poskytla švédská družstevní centrá­la novinový papír na osmnáct čísel revue Demokracie a socialismus, vydávané čs. sociální­mi demokraty v Londýně.

Převzato: http://csds.cz/cs/g6/1917-DS.html