Z historie družstva

Družstvo Důbrava vzniklo rozdělením Sklářského lidového družstva invalidů ve Vsetíně koncem roku 1960. Důvodem k tomu bylo jednak nové územní rozdělení krajů a jednak vytvoření základny pro zaměstnávání invalidních občanů v jihovýchodní části tehdejšího okresu Gottwaldov (dnes Zlín). Družstvo v počátcích své existence začínalo s výrobou ve velmi ztížených pracovních podmínkách. Od roku 1961 výroba probíhala ve třech provozovnách, chemická a kartonážní ve Valašských Kloboukách a galanterní původně v Nedašově, později v Brumově-Bylnici:


- chemická provozovna:
zahájení výroby v původním objektu „Mydlárny“, později v r. 1967 zrekonstruovaném na kartonážku, v letech 1961-1964 byly vybudovány objekty v areálu současné chemičky, postupně byly postaveny i sklady a proběhla modernizace budov. V roce  1961 začala výroba pracích, čistících, namáčecích a konzervačních prostředků – Žabka, Monteráček, Sluník, Mitalon, Vířík, Elaskon a leštící soupravy. 

- kartonážní provozovna:
začínala v budově u kostela, původně škola, dnes ústředí družstva, v r. 1993 byla přestěhována do zcela nové budovy včetně skladů. Od r. 1961 se zabývá výrobou kartonáže těžké, lehké, potahované a obalů.

- galanterní provozovna:
původně v Nedašově, od r. 1983 v nově vybudovaném objektu v Brumově-Bylnici.  V r. 1961 začala vyrábět kožené řemínky k hodinkám a bačkůrky. Dlohodobě kromě řemínků k hodinkám a pracovních rukavic vyrábí drobné dárkové předměty pro zahraničního zákazníka.

Družstvo zaměstnávalo v prvním roce 142 pracovníků, z toho 110 osob zdravotně postižených. Hodnota majetku družstva při jeho vzniku činila 960 tis. Kčs, v roce 1961 narostla na 1 686 tis. Kčs.
Práce to vůbec nebyla lehká. Stroje používané na chemičce nebyly původně určeny pro tuto výrobu, ale většinou byly uzpůsobeny ze strojů pro potravinářský průmysl nebo pro jiná odvětví. V té době v ČSSR ani v  ostatních socialistických zemích neexistoval výrobce vyhovujících strojů a získat devizové prostředky pro dovoz ze západních zemí bylo prakticky nemožné. Ovšem šikovné české ruce našich údržbářů a vývojářů si dokázaly poradit. A našli by se ještě pamětníci, kteří vzpomínají, jak se z velké ztuhlé hromady smíchaného materiálu ručně kopala Žabka.
V roce 1968 se rozběhla výroba dalších nových výrobků - avivážní Pan podušky a Wectol. Čistící a mycí houba na různé povrchy byla předána k výrobě na galanterní provozovnu, stejně jako saponátové houbičky k dennímu ošetřování límečků a manžet košil, dále klipsové řemínky a tašky. Požadavky na Žabku a Jitro nebylo možno uspokojit pro nedostatek základních materiálů a výrobních kapacit. To dnes má většina výrobních podniků přesně opačné starosti.
Postupně se sortiment výrobků rozšiřoval a netrvalo dlouho a už v roce 1969 obdrželo družstvo Čestné uznání od ČSVD Praha za „Dokonalý družstevní výrobek roku 1969“ – mycí a čistící houbu s pěnou.

 

 

Přečtěte si, co se psalo v kronice před 30 lety při oslavě 25. výročí existence družstva Důbrava:


„Při příležitosti 25. výročí založení družstva byla udělena řada čestných uznání jak družstvu, tak i vybraným pracovníkům od Českého svazu družstev Praha, ale také vyznamenání vlády a Ústřední rady družstev za příkladné výsledky v oblasti družstevnictví.
Původně vyráběných 5 základních výrobků chemické provozovny - Žabka, Vířík, Montéráček, Sluník a Elaskon se v roce 1985 stále vyrábělo a dodávalo spolu s dalšími 23 druhy výrobků do prodejen Drogerie, Drobného zboží, Obchodních domů a spotřebních družstev Jednota. Jen Žabky bylo za tu dobu vyrobeno 92 580 tis. kusů, což je náklad 2 314 vagonů po 40 000 kusech. Celkově v maloobchodních cenách dodala Důbrava za 25 let zboží v hodnotě téměř 615 mil. korun.“

Těší nás, že i dnes po 55-ti letech se stále vyrábí Žabka, Montéráček a Elaskon, i  když ve zmodernizovaném provedení, a kromě nich široký sortiment dalších kvalitních a účinných přípravků. Úpravou receptur původních tradičních výrobků byla umožněna vyšší účinnost při současném dodržení předepsaných podmínek z hlediska hygieny a ekologie.

Nechceme mapovat celou dobu existence družstva, které bylo pro mnoho svých členů a pracovníků bez nadsázky „družstevní rodinou“.  Kde se vždy našli spolupracovníci, kteří svým kolegům se zdravotním postižením, ať už tělesným nebo duševním, rádi poradili a pomohli vyřídit mnohdy pro zdravého člověka samozřejmé záležitosti běžného života. Mnozí z nás si rádi vzpomenou na bývalé spolupracovníky, kteří jsou dnes již v důchodovém věku, s vděčností, že nás naučili překonávat překážky vždy s úsměvem a s důvěrou v druhého člověka, i když to mnohdy není lehké.

Tyto útržky z historie družstva Důbrava bychom chtěli věnovat našim předchůdcům jako poděkování a vzpomínku na období počátku i postupného budování nejenom budov, technologií a produkce, ale i vzájemných vztahů a vzpomínek, ze kterých my současníci dnes čerpáme.

 

  

 

Před 55 lety začala výrobní činnost našeho družstva. Našli jsme několik fotografií, které vám i pamětníkům mohou připomenout tuto dobu. Podívejte se, v jakých podmínkách naši předchůdci začínali.

 

Zajímá vás, kde naše výrobky najdete?
Tak tedy některé z nich můžete potkat v prodejnách Dm drogerie, v síti prodejen Hruška, Teta, TOP drogerie, Šlak, Barvy a laky, Jednota a COOP, v supermarketech Terno a v dalších samostatných prodejnách drogerie a smíšeného zboží v Čechách i na Moravě. Celý sortiment je samozřejmě dostupný buď v podnikové prodejně na valašskoklobouckém náměstí  nebo si je můžete objednat na dobírku.
Aktuality ze života našeho družstva a blízkého okolí a něco více o našich výrobcích se můžete dozvědět i z našich stránek na Facebooku : https://www.facebook.com/dubrava.chvd

kontakt:
obchodní oddělení  - telefon.: 577 320 641-3, email:  fakturace@dubrava.cz
Základní informace získáte na webu:  www.dubrava.cz

Více informací zde: http://www.scmvd.cz/cz/scmvd/casopis-vyrobni-druzstevnictvi/vyrobni-druzstevnictvi-v-pdf