Družstevní Asociace ČR, je zastřešujícím orgánem českého družstevnictví -bytového, spotřebního, výrobního a zemědělského, reprezentujícím a hájícím jeho zájmy vůči zákonodárné a výkonné státní moci a na veřejnosti. Je oficiálním připomínkovým místem v rámci české legislativní procedury. Ve vztahu k členským organizacím zabezpečuje poradenskou činnost, legislativní iniciativu a koordinuje postupy ve věcech společného zájmu,   k ochraně, podpoře a uplatňování zájmů družstev a jejich členů. Družstevní Asociace ČR je tradičně dlouholetým členem Mezinárodního družstevního svazu.