Dozvěděli jsme se zde například o počátcích družstevnictví v Českých zemích. Ačkoli má mnoho lidí celkem neoprávněně družstevnictví spojeno zejména s obdobím komunismu, první družstva vznikala již po roce 1840. Družstva se stala velmi oblíbenými a sdružovalo se v nich stále více lidí. Vznikala zejména družstva spotřební, což byli předchůdci dnešních prodejen COOP Jednota. Později začala vznikat také družstva zemědělská nebo bytová a další méně početná družstva. Největší rozkvět zaznamenala družstva v období První republiky, kdy je podporoval například i prezident Masaryk. Po roce 1948 začal do činnosti družstev stále výrazněji zasahovat stát a docházelo tak k násilnému sdružování do družstev.

Po roce 1989 Družstevní Asociace navazuje na prvorepublikovou činnost. Muzeum družstevnictví vzniklo roku 1980, od roku 1991 sídlí v historické budově Družstevní Asociace na pražském Těšnově. Kromě samotné výstavy nás zaujal také oběžný výtah zvaný páternoster, který jsme také několikrát vyzkoušeli.


Jan Lukavský, 9.A

Zdroj: http://www.skola-radotin.cz/cs/skolni-akce-2017-18/muzeum-druzstevnictvi.html