V Muzeu družstevnictví na pražském Těšnově se dne 22. listopadu odpoledne od 16 hodin pořádala autogramiáda nové knihy české historičky Doc. Evy Broklové, DrSc. o Antonínu Švehlovi, československém státníkovi a zemědělci. Akce probíhala u příležitosti výročí 170 let tradice družstevnictví v Čechách, kterou slaví Družstevní Asociace ČR.

Mezi významnými hosty nechyběl senátor Ing. Petr Šilar, který poskytl akci záštitu a dalšími hosty byla mj. doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc., předsedkyně Sdružení křesťanských seniorů, historička PhDr. Marie L. Neudorflová, Ph.D., novinář Vladimír Šavrda, propagátor družstevnictví Milan Rokytka, filozof Jaroslav Mestek a další.

Autogramiáda proběhla v přátelské atmosféře, při které vystoupil nejprve náš vzácný host pan senátor Ing. Petr Šilar a poté historička doc. Broklová, která představila přítomným svou novou publikaci Antonín Švehla: Tvůrce politického systému. Publikaci vydalo nakladatelství Academia. Kniha je zajímavá tím, jak hodnotí Antonína Švehlu nejen jako státníka a agrárníka, ale také jako skutečného tvůrce politického systému a je obhajobou standartní parlamentní demokracie.

Hosté a pan senátor Ing. Petr Šilar vysoce hodnotili tuto publikaci, která je v podstatě první odbornou prací o Antonínu Švehlovi po roce 1989, kterou napsal český historik. Práce je pokusem o rekonstrukci politické filozofie Antonína Švehly a její uplatnění v československém politickém systému. Švehla nepřihlédnul k závěrům dohod mezi zahraničním a domácím odbojem a zahájil budování parlamentní demokracie hned po vyhlášení Československé republiky roku 1918. Ve státě, jemuž chyběla jednotná struktura, kladl důraz na župní zákon. V domácím táboře získal důvěru pravice, levice a spolupracoval i s německými politiky. Z individualisticky založeného zemědělského stavu vytvořil organizovanou skupinu obyvatel, uskutečněním pozemkové reformy vznikla voličská vrstva, která se stala oporou demokracie. Pěstoval státní tradici, odmítal teze o krizi demokracie i krizi parlamentarismu. Švehlův podíl na vzestupu české národní společnosti vysoce hodnotil prezident Masaryk.

Po autogramiádě a bohaté diskusi, kde zazněla také myšlenka ocenit Antonína Švehlu jako zakladatele státu podobně jako je oceněný prezident T. G. Masaryk a dr. Edvard Beneš, vedoucí Muzea družstevnictví Mgr. Pavel Černý provedl přítomné expozicí muzea a seznámil je s výročím, které letos slavíme.